Nota de premsa

L'edat de pacients ingressats per la COVID-19 en els hospitals valencians descendeix en els últims tres mesos
02/05/2021

- A principi d'any, la gran majoria de pacients superaven els 75 anys, i en aquests moments el grup més nombrós és el de 51 a 65 anys
- En les unitats de persones crítiques, l'edat dels ingressats ha augmentat i continuen sent més els homes que necessiten vigilància intensivaL'edat de pacients ingressats per infecció per SARS-COV-2 en els hospitals de la Comunitat Valenciana ha descendit en els últims tres mesos.

D'aquesta manera, comparant les dades registrades a principi del mes de gener, durant la tercera onada, amb les del final d'aquest mes, podem observar que el perfil dels i les pacients ingressats per la COVID-19 era llavors majoritàriament del grup de persones majors de 75 anys, que suposava el 40,6 % dels ingressos i quasi duplicava els següents grups d'edat (la franja de 51 a 65 anys representava el 23,9 % del total d'ingressos i la de 66-75 anys, el 22,8 %).

Per sexes, per als majors de 75 anys, aquest percentatge se situava en les dones, en el 48,5 % dels ingressos, mentre que els homes majors de 75 anys suposaven el 51,5 %. A escala global, els homes suposaven al gener el 59,4 % de totes les persones ingressades en els hospitals, mentre que les dones eren el 40,6 %.

Actualment, l'edat no sols ha descendit, sinó que també s'ha diversificat, ja que el grup d'edat més freqüent és el de persones d'entre 51 i 65 anys (29,2 %), seguit a curta distància per la franja de persones de 66 a 75 anys (28,4 %) i de majors de 75 anys (26,8 %).

No obstant això, els homes han augmentat la seua presència hospitalària per la COVID-19, ja que ara suposen el 62,6 % de pacients ingressats davant del 37,4 % que representen les dones.

Si distingim entre els ingressos en planta i en les unitats de persones crítiques, els pacients majors de 75 anys són també el grup d'edat amb major percentatge d'ingressos en planta. No obstant això, mentre que en el mes de gener aquest grup de pacients suposava el 45,9 % del total de pacients ingressats, actualment en són el 29,4 %.

No obstant això, en les unitats de crítics, mentre que en el mes de gener tant homes com dones de 51 a 65 anys suposaven el nombre més gran de persones ingressades (41,5 %), actualment la franja amb més ingressats és la de 66-75 anys, en què els homes (56 %) continuen sent més que les dones (44 %).

En general, el 71,7 % de les persones que necessiten vigilància intensiva en aquests moments són barons i el 28,3 % són dones, uns percentatges molt semblants als de principi d'any.

Compartir L"edat de pacients ingressats per la COVID-19 en els hospital... Compartir L"edat de pacients ingressats per la COVID-19 en els hospital... Compartir L"edat de pacients ingressats per la COVID-19 en els hospital... Compartir L"edat de pacients ingressats per la COVID-19 en els hospital... Compartir