Nota de premsa

Martínez Dalmau anuncia per a enguany més de 21 milions d'euros per a ajudes al lloguer i lloguer per a joves
06/05/2021
Martínez Dalmau anuncia per a enguany més de 21 milions d"euros per a a...

-- El Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge, el Programa d'ajudes al lloguer per a joves i les ajudes d'emergència sumen 32 milions d'euros en ajudes al lloguer
- Com a novetat, enguany les sol·licituds es faran de manera telemàtica pel motiu de la situació sanitària a causa de la COVID-19El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha presentat la campanya d'ajudes al lloguer 2021 a què es destinaran un total de 21.409.000 euros. 15.000.000 d'aquests corresponen al Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge i 6.409.000 euros al Programa d'ajudes al lloguer per a joves.

Martínez Dalmau ha explicat que, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, entre 2008 i 2021 els lloguers van augmentar un 9,20 % a la Comunitat, enfront del 4,43 % dels salaris en aquest mateix període. Tot això ha suposat una "espiral especulativa que ha fet que l'habitatge esdevinga l'origen de moltes de les angoixes i preocupacions que afligeixen la ciutadania".

Per aquest motiu, des de l'inici de la legislatura, la Vicepresidència Segona ha comprovat "la gran necessitat de suport institucional en matèria d'habitatge que demanava una part important de la població valenciana". Un suport que s'ha de mantindre i reforçar.

La convocatòria ordinària de les ajudes al lloguer de l'any passat va donar una resposta d'emergència que va permetre atendre les necessitats de 22.308 valencianes i valencians. "Només en un any hem atés un nombre de sol·licituds equivalent a més de la meitat de les ateses entre 2015 i 2020", ha destacat.

Aquest any, 2021, "el sentit de responsabilitat respecte a les persones més afectades per la crisi habitacional ha d'estar més present que mai", per això la convocatòria d'enguany compta amb una dotació inicial de 21 milions d'euros.

Uns fons que, en l'actual situació d'excepcionalitat econòmica i social provocada per la pandèmia, "es complementen amb les ajudes d'emergència. Per la qual cosa, en total, es destinaran 32 milions d'euros per a pal·liar les necessitats habitacionals al mercat de lloguer, la major xifra mai pressupostada per a aquesta finalitat per part de la Generalitat Valenciana", ha destacat el vicepresident.

Augment dels límits de renda

Una de les principals novetats de l'actual convocatòria és l'augment en la majoria dels municipis de la Comunitat Valenciana dels límits de les rendes mensuals de lloguer que puguen ser subvencionables. En concret, a València s'ha augmentat a 770 euros i a Castelló i Alacant, a 680 euros.

Així mateix, es facilitarà la tramitació d'aquestes ajudes a través de la col·laboració d'ajuntaments i mancomunitats de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, junt amb els municipis que integren la Xarxa Xaloc, que també col·laboraran per a facilitar els tràmits.

La directora general d'Emergència Habitacional i Funció Social de l'Habitatge, Pura Peris, ha insistit en el fet que enguany la presentació de les sol·licituds es farà exclusivament de manera telemàtica, a causa de la situació sanitària provocada per la COVID-19.

Requisits per a optar a les ajudes

Per a sol·licitar les ajudes, l'habitatge llogat haurà de ser la residència habitual i permanent de la persona arrendatària durant tot el període per al qual se sol·licita l'ajuda.

Els ingressos de les persones que consten, o no, com a titulars del contracte de lloguer hauran de ser iguals o inferiors a tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM). El límit serà de quatre vegades l'IPREM si es tracta d'una família nombrosa de categoria general, o de persones amb discapacitat, i de cinc vegades l'IPREM quan es tracte de famílies nombroses de categoria especial o de persones amb discapacitat.

Per al desenvolupament del Programa jove de lloguer, Pura Peris ha destacat que, "a més, es comptarà amb la col·laboració dels punts d'atenció de la Xarxa Jove" distribuïts al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana. L'objectiu és donar la major difusió possible d'aquestes ajudes per a possibilitar l'accés dels joves a l'habitatge i contribuir així a la seua emancipació.

Segons ha subratllat Martínez Dalmau, aquesta convocatòria exclusiva "sorgeix del compromís d'aquesta Vicepresidència amb el Consell Valencià de la Joventut d'articular una resposta immediata a l'extrema situació habitacional en què està la joventut".

També enguany, ha anunciat la directora general d'Emergència Habitacional, s'implementarà l'accés a la compra d'habitatge per a joves de menys de 35 anys, en municipis de dimensió reduïda, per a la qual cosa es destinarà una inversió d'un milió d'euros.

A aquestes ajudes podran accedir les persones de menys de 35 anys o si es tracta d'una unitat de convivència, tots els membres hauran de tindre aquesta edat. Un altre requisit és no haver rebut cap altra ajuda destinada al pagament de la renda de lloguer de l'habitatge.

A més, no es podrà compatibilitzar amb percepcions de la renda bàsica d'emancipació, ni amb una altra ajuda per al pagament del lloguer del Pla d'habitatge 2018-2021, ni amb els que, amb aquesta finalitat, puguen concedir l'Administració autonòmica, les entitats locals o altres administracions, entitats públiques, organitzacions no governamentals o associacions que aporten una ajuda.

Per a fer arribar aquestes convocatòries a tot el territori de la Comunitat Valenciana es durà a terme una campanya de difusió dels dos programes d'ajudes.

Compartir Martínez Dalmau anuncia per a enguany més de 21 milions d"eur... Compartir Martínez Dalmau anuncia per a enguany més de 21 milions d"eur... Compartir Martínez Dalmau anuncia per a enguany més de 21 milions d"eur... Compartir Martínez Dalmau anuncia per a enguany més de 21 milions d"eur... Compartir

Arxius relacionats