Nota de premsa

L'IVF llança la convocatòria del Fons Valencià de Resiliència amb una dotació inicial de 10,1 milions d'euros
14/05/2021

- Mitjançant aquesta línia les empreses més afectades per la crisi podran sol·licitar préstecs participatius de fins a dos milions d'euros i préstecs bonificats fins a esgotar el pressupost
- Poden acollir-se a aquest producte financer empreses dels sectors de l'oci, turisme, hostaleria, restauració, transport i la indústria en generalEl Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat aquest divendres, 14 de maig, la convocatòria de la línia de finançament "Fininval-Suport a empreses estratègiques afectades per la COVID19", que s'emmarca en el Fons Valencià de Resiliència.

Atesa la convocatòria publicada, es consideraran empreses estratègiques aquelles que siguen transversals per al conjunt dels sectors d'activitat, que tinguen un percentatge elevat d'activitat econòmica i ocupació en una zona geogràfica determinada o que incorporen en el procés de producció actius intangibles no reemplaçables a curt termini.

A més, la convocatòria estableix els CNAE dels sectors que podran accedir a aquesta línia de finançament, entre els quals es contemplen empreses dels sectors de l'oci, el turisme, l'hostaleria, la restauració, el transport i la indústria en general.

Característiques dels préstecs

Mitjançant aquesta línia de finançament s'ofereixen dos tipus de productes: préstecs ordinaris que inclouen un tram bonificat dels interessos i préstecs participatius. Atés que una mateixa societat pot sol·licitar els dos productes financers, la convocatòria estableix de manera general els límits a la inversió total realitzada pel Fons Valencià de Resiliència per cada entitat beneficiaria, límits que se situen entre els 2 i els 25 milions d'euros.

En el cas dels préstecs ordinaris les operacions podran formalitzar-se a un termini màxim de sis anys i amb un tipus d'interés d'euríbor més un marge variable que es determinarà atenent, tant a la grandària de l'empresa com als anys transcorreguts de l'operació, i que podrà oscil·lar entre el 0,25 i el 2%. Aquests percentatges són els resultants d'haver aplicat una bonificació sobre el tipus d'interés que oscil·la entre el 2% i el 3,75%.

En el cas dels préstecs participatius, les operacions podran formalitzar-se amb un termini màxim de fins a deu anys i el tipus d'interés aplicat estarà compost d'una part fixa d'euríbor + 4% i una part variable, que es determinarà en funció de la rendibilitat financera de l'empresa.

Fons Valencià de Resiliència

El Fons Valencià de Resiliència, emmarcat en Fininval, ha sigut creat com a instrument que té com a objectiu reforçar la solvència de les empreses no financeres l'activitat de les quals s'haja vist afectada per la crisi derivada de la COVID-19.

Aquest fons s'ha creat en virtut del conveni signat entre les conselleries Hisenda i Model Econòmic, de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i l'Institut Valencià de Finances (IVF), ja que es tracta d'un Fons que vol donar resposta a les necessitats de les empreses pertanyents als sectors més afectats per la pandèmia i aquestes àrees d'administració coneixen de primera mà les necessitats.

El Fons Valencià de Resiliència compta amb una dotació inicial per a l'exercici 2021 de 10,1 milions d'euros, dotació que podrà ser ampliada en funció de la demanda rebuda.

Compartir L"IVF llança la convocatòria del Fons Valencià de Resiliència... Compartir L"IVF llança la convocatòria del Fons Valencià de Resiliència... Compartir L"IVF llança la convocatòria del Fons Valencià de Resiliència... Compartir L"IVF llança la convocatòria del Fons Valencià de Resiliència... Compartir