Nota de premsa

El Consell autoritza la modificació del contracte de serveis per a la implantació del nou sistema econòmic financer de la Generalitat
21/05/2021

- El valor estimat inicial ascendeix a 21,5 milions, quantitat que es podrà finançar amb el FEDER


El Ple del Consell ha autoritzat la tramitació de la modificació del contracte administratiu de serveis per a la implantació de NEFIS, el nou sistema econòmic financer de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

La crisi originada per la COVID-19 ha motivat que la Conselleria d'Hisenda haja replanificat el projecte per a incorporar noves funcionalitats i adaptar l'aplicació als nous requisits derivats de la pandèmia com la gestió dels fons europeus del Pla de recuperació.

El valor estimat inicial del nou contracte amb l'empresa adjudicatària, Inetum, ascendeix a 21.511.080,00 euros sense IVA. Aquesta quantitat exigeix, d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, l'autorització del Consell per a subscriure la modificació del contracte.

Aquesta actuació serà susceptible de ser cofinançada per la Unió Europea a través del Programa operatiu del FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) de la Comunitat Valenciana 2014-2020. En concret, dins de la línia d'actuació 'TIC per a l'administració digital, govern obert i per a la justícia'.

Compartir El Consell autoritza la modificació del contracte de serveis ... Compartir El Consell autoritza la modificació del contracte de serveis ... Compartir El Consell autoritza la modificació del contracte de serveis ... Compartir El Consell autoritza la modificació del contracte de serveis ... Compartir