Nota de premsa

El Consell destina 30 milions d'euros als centres tecnològics de la Comunitat Valenciana
21/05/2021

- Es finançaran activitats destinades a donar suport al desenvolupament competitiu dels sectors industrials i les pimes industrials valencianes
- Els centres tecnològics beneficiaris són: AICE, AIDIMME, AIJU, AIMPLAS, AINIA, AITEX, IBV, INESCOP, ITE, ITENE i ITIEl Ple del Consell ha aprovat una sèrie de convenis de col·laboració entre l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), organisme adscrit a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i els centres tecnològics de la Comunitat Valenciana. L'import total d'aquests convenis (a càrrec del pressupost de 2021) ascendeix a 30.000.000 d'euros.

Els acords, que entraran en vigor el dia que se signen, amb una duració que s'estendrà fins al 31 de desembre de 2021, estan dotats de les quanties següents per a cada centre tecnològic:

· AICE (Associació d'Investigació de les Indústries Ceràmiques) 2.652.649,00 euros.
· AIDIMME (Institut Tecnològic Metal·lomecànic, Moble, Fusta, Embalatge i Afins) 3.204.948,00 euros.
· AIJU (Associació d'Investigació de les Indústries del Joguet, Connexes i Afins) 2.002.358,00 euros.
· AIMPLAS (Associació d'Investigació de Materials Plàstics i Connexes) 3.818.925,00 euros.
· AINIA (Associació d'Investigació de la Indústria Agroalimentària) 3.684.756,00 euros.
· AITEX (Associació d'Investigació de la Indústria Tèxtil) 3.075.695,00 euros.
· IBV (Institut de Biomecànica de València) 2.589.987,00 euros.
· INESCOP (Associació d'Investigació per a la Indústria del Calcer i Connexes) 1.374.173,00 euros.
· ITE (Institut Tecnològic de l'Energia) 1.479.405,00 euros.
· ITENE (Institut Tecnològic de l'Embalatge, Transport i Logística) 2.724.139,00 euros.
· ITI (Institut Tecnològic d'Informàtica) 3.392.965,00 euros.

Les activitats que es finançaran càrrec dels convenis de col·laboració seran: les primàries dels centres tecnològics, en particular, les d'R+D independent i la difusió dels resultats de les investigacions de forma no discriminatòria i no exclusiva; les de transferència de coneixements quan tots els beneficis generats per aquestes tornen a invertir-se en activitats primàries dels centres; i les inversions per al desenvolupament de les activitats d'R+D independent dels centres tecnològics.

La finalitat d'aquests acords és donar suport a l'activitat de caràcter no econòmic dels centres tecnològics de la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2021, i contribuir a superar la situació d'emergència econòmica actual -resultat de la pandèmia de SARS-CoV-2-, mitjançant la inversió en R+D i la transferència de coneixement i tecnologia. I tot això per a aconseguir la transformació del model productiu de la Comunitat Valenciana.

Els centres tecnològics de la Comunitat Valenciana són associacions sense ànim de lucre destinades a oferir a les petites i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana una oferta especialitzada de serveis tecnològics avançats i tota una sèrie de línies estratègiques d'investigació, desenvolupament i innovació orientades a donar resposta a les seues necessitats, amb l'objectiu de millorar la competitivitat.

Tant l'Ivace com cadascuna de les associacions subscriptores contribueixen de manera significativa a incrementar el compromís de la nostra economia amb la innovació i amb el desenvolupament d'una infraestructura crítica de suport a l'R+D+I empresarial que facilite, especialment a les empreses de dimensió petita i mitjana, la resolució d'aquelles debilitats que la situació econòmica actual ha fet patents.

L'Ivace ha finançat, a través de les diferents convocatòries d'ajudes dirigides als centres tecnològics, línies d'activitat investigadora de generació i transferència de tecnologies, per a donar resposta a les necessitats de les empreses de la Comunitat Valenciana, accions d'innovació en productes, processos o serveis per mitjà de l'exercici d'activitats de caràcter prospectiu i d'especialització, de difusió i disseminació de coneixements i resultats de la investigació.

D'altra banda, les activitats que es financen amb càrrec als convenis de col·laboració són aquelles que tenen per objecte donar suport al desenvolupament competitiu dels sectors industrials i les pimes industrials valencianes per mitjà de projectes d'R+D i accions de difusió i de transferència de coneixement i tecnologia que faciliten la inversió privada en R+D+I.

Els convenis s'han definit a partir de la necessitat d'oferir al conjunt de sectors industrials de la comunitat instruments amb què millorar la seua activitat i la seua posició competitiva en un entorn cada dia més globalitzat i exigent. La situació socioeconòmica provocada per la pandèmia de COVID-19, no ha fet més que accentuar aquesta necessitat, atés que el conjunt de les pimes valencianes demanda nous coneixements i tecnologies amb els quals fer front als nous reptes.

El total de les ajudes concedides als instituts tecnològics entre el 2010 i el 2020 ha ascendit a 396.114.436,11 euros.

Compartir El Consell destina 30 milions d"euros als centres tecnològics... Compartir El Consell destina 30 milions d"euros als centres tecnològics... Compartir El Consell destina 30 milions d"euros als centres tecnològics... Compartir El Consell destina 30 milions d"euros als centres tecnològics... Compartir