Nota de premsa

El Consell General de Fininval aprova dues operacions de finançament a favor de Marie Claire per un import total de 9,5 milions d'euros
02/06/2021
El Consell General de Fininval aprova dues operacions de finançament a ...

- L'empresa castellonenca ha sol·licitat un préstec sènior per un import de 7,7 milions i un préstec participatiu d'1,8 milions
- Les dues operacions s'articulen a través de la nova línia de finançament 'Fininval-Suport a empreses estratègiques afectades per la COVID-19' que s'emmarca en l'FVREl Consell General de Fininval ha aprovat dues operacions de finançament vinculades al Fons Valencià de Resiliència (FVR) a favor de l'empresa castellonenca Marie Clarie, per un import total de 9,5 milions d'euros. Es tracta de les primeres operacions que es formalitzaran amb recursos de l'FVR i, en concret, a través de la línia 'Fininval-Suport a empreses estratègiques afectades per la COVID-19', que es va posar en marxa a mitjan mes de maig.

A través d'aquesta línia de finançament s'ofereixen tant préstecs ordinaris com préstecs participatius, i de la convocatòria d'aquest producte financer es desprén que una mateixa empresa pot accedir a les dues modalitats.

En concret, Marie Claire ha sol·licitat al Consell una operació de finançament estructurat en dos trams: una primera aportació per un import de 9,5 milions d'euros aprovada hui pel Comité Executiu de Fininval, a instàncies del Comité de Gestió del Fons Valencià de Resiliència, i una segona aportació de 2,5 milions d'euros, que, en excedir de la quantia inicialment pressupostada per a la línia, requerirà una dotació pressupostària extraordinària que el mateix Comité Executiu de Fininval ha instat l'IVF a tramitar, per la via d'una addenda al conveni de creació de l'FVR.

En aquest context, la primera aportació aprovada hui es vehicularà a través de dues operacions complementàries: un préstec sènior per 7,7 milions d'euros i un préstec participatiu per valor d'1,8 milions d'euros. El primer compta amb un termini de venciment de sis anys i preveu un tipus d'interés variable del 0,5 % durant el primer any, de l'1 % en el segon i el tercer any i, finalment, del 2 % en els tres últims anys de l'operació.

Per la seua banda, el préstec participatiu s'atorga amb venciment a deu anys i un interés que consta d'un marge fix sobre l'euríbor a un any, equivalent al 4 %, i un marge variable que es determinarà en funció de la rendibilitat financera de l'empresa, que podrà assolir un màxim de l'1 %. Per a les liquidacions d'aquesta operació s'ha disposat un calendari irregular d'amortitzacions, els imports de les quals van augmentant amb el transcurs de l'operació.

Condicionants especials

La formalització d'aquestes operacions comporta una sèrie de condicions especials que Marie Claire està obligada a complir, almenys fins a la cancel·lació del préstec sènior.

Entre aquestes condicions cal destacar el caràcter finalista del préstec, que obliga a satisfer el deute pendent amb els treballadors i creditors de l'empresa, atès un ordre de prioritats preestablit; l'obligació de continuar amb l'activitat productiva a la localitat castellonenca de Vilafranca, i una sèrie de cauteles respecte del manteniment dels llocs de treball, amb la qual cosa serà necessari que l'empresa sol·licite autorització a l'IVF per a plantejar davant de l'Administració ERTO o ERO.

Addicionalment, s'exigeix al prestatari diligència en el compliment del pla de viabilitat plantejat pels nous propietaris de l'empresa en la seua sol·licitud de finançament a l'FVR. La informació sobre el grau de compliment de les diverses iniciatives que s'hi preveuen s'haurà d'actualitzar cada sis mesos, en el marc d'un informe preparat per un expert independent nomenat per l'empresa d'acord amb l'IVF, al qual tindrà accés l'Institut mateix.

La Comissió Gestora de Fininval podrà declarar el venciment anticipat de l'operació en cas que hi haja flagrant incompliment del pla de viabilitat que acompanya la sol·licitud de finançament.

Entre les iniciatives proposades hi ha diverses actuacions estratègiques entre les quals destaca una nova estratègia comercial encaminada al reposicionament de la marca i el creixement d'una nova línia de negoci sanitari amb nous contractes en l'àmbit públic o privat. Així mateix, la societat es compromet a reduir costos generals per aprovisionaments i matèries primeres, així com disminuir els costos logístics, entre altres mesures.

El contracte de finançament estableix que l'aplicació d'aquestes mesures podrà ser progressiva durant els quatre primers anys, fins que s'assolisca el 100 % a partir del quart any.

Empresa estratègica amb més de 500 treballadors i treballadores

Marie Claire és una empresa castellonenca, amb seu a Borriol, de gran tradició i arrelament a la Comunitat Valenciana. Va començar l'activitat fa més de cent anys i es dedica des de l'inici a la confecció i la comercialització de calces, activitat que amb els anys s'ha diversificat per a passar a produir també altres productes de caràcter tèxtil.

En l'actualitat Marie Claire compta amb una plantilla de més de 500 treballadors i és un dels principals motors d'activitat de les comarques de la Plana Alta i els Ports, en les quals se situen els seus centres de Borriol i Vilafranca.

L'empresa castellonenca Marie Claire concentra un elevat percentatge de l'activitat econòmica i l'ocupació en aquestes comarques, per la qual cosa es considera estratègica per a l'economia valenciana.

Dotació inicial de 10,1 milions

El Fons Valencià de Resiliència (FVR) en el qual s'emmarca la línia 'Fininval-Suport a empreses estratègiques' s'ha creat per a reforçar la solvència de les empreses de la Comunitat Valenciana l'activitat de les quals s'haja vist afectada per la crisi de la COVID-19.

Aquest fons compta amb una dotació inicial per a aquest exercici 2021 de 10,1 milions d'euros, però s'ha previst que aquest import es puga ampliar en funció de la demanda rebuda.

Compartir El Consell General de Fininval aprova dues operacions de fina... Compartir El Consell General de Fininval aprova dues operacions de fina... Compartir El Consell General de Fininval aprova dues operacions de fina... Compartir El Consell General de Fininval aprova dues operacions de fina... Compartir

Arxius relacionats