Nota de premsa

La Generalitat finança amb 22 milions les accions de Cooperació Internacional al Desenvolupament
11/06/2021
La Generalitat finança amb 22 milions les accions de Cooperació Interna...

- La Generalitat finançarà per primera vegada el 100% del cost total dels projectes de cooperació internacional al desenvolupament en 2021
- Com a novetat, s'introdueixen intervencions específiques orientades a enfortir el teixit associatiu de les entitats valencianes de cooperació i generar major consciència social entre la societat civil
- Les sol·licituds es podran presentar fins al pròxim 12 de juliol i es tramitaran exclusivament de manera telemàticaLa Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha convocat les subvencions per a l'exercici 2021 destinades a ONGD per al finançament de projectes i programes de Cooperació Internacional al Desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits.

La Generalitat finançarà amb 22 milions d'euros les accions de Cooperació Internacional al Desenvolupament en quatre modalitats: programes integrals de caràcter pluriennal en matèria de cooperació internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits (A); projectes en matèria de cooperació internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits (B); projectes de cooperació tècnica (C); actuacions específiques (D).

Cal recordar que la Generalitat finançarà per primera vegada el 100% del cost total dels projectes de cooperació internacional al desenvolupament, accions que vindran marcades per l'estratègia valenciana de cooperació per als pròxims anys a través del pròxim Pla Director 2021-2024.

La quantia total de fons de la convocatòria serà distribuïda entre les quatre modalitats de manera que per a la modalitat A destina un percentatge del 33%, per a la B un percentatge del 60%, per a la C el 4% i per a la modalitat D un percentatge del 3% dels fons.

Programes i projectes de cooperació internacional

Els programes integrals de caràcter pluriennal en matèria de cooperació internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits articulen un conjunt organitzat i coherent de serveis i processos de desenvolupament, expressats a través de diversos projectes vinculats entre si i de similar naturalesa, que poden ser executats de manera seqüencial o paral·lela.

Les sol·licituds de subvenció per a un programa seran per un import mínim de 600.000 euros i màxim de 900.000. Així mateix, les sol·licituds de subvenció per a un programa hauran de ser per un termini mínim d'execució de 25 mesos i màxim de 36 mesos. Al seu torn, hauran d'incloure obligatòriament en la formulació del programa, activitats de sensibilització vinculades a la intervenció de cooperació internacional per al desenvolupament en la Comunitat Valenciana, per un import màxim de 40.000 euros.

Pel que fa als projectes en matèria de cooperació internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrides, les sol·licituds de subvenció seran per un import de 400.000 euros, si es presenten de manera individual, o de 600.000 euros si es presenten en agrupació amb una altra o altres entitats.

Així mateix, les sol·licituds de subvenció per a un programa hauran de ser per un termini mínim d'execució de 12 mesos i màxim de 24 mesos. Les sol·licituds de subvenció podran incloure, en la formulació del projecte i en el pressupost presentat, activitats de sensibilització vinculades a la intervenció de cooperació internacional per al desenvolupament en la Comunitat Valenciana, per un import màxim de 20.000 euros.

Cooperació tècnica i actuacions específiques

Pel que fa als projectes de cooperació tècnica, s'articularan a través d'un conjunt d'activitats de formació, acompanyament tècnic, intercanvi d'experiència i transferència de coneixement, aplicat al desenvolupament d'aprenentatges en un àmbit concret de la gestió de serveis o processos. Les actuacions de cooperació tècnica contemplaran l'establiment d'aliances o partenariats, de caràcter tècnic, professional o institucional i d'interés públic o social.

Les activitats podran realitzar-se al país d'intervenció i a la Comunitat Valenciana, i es procurarà fomentar l'intercanvi bilateral d'experiències i la transferència de coneixement. L'import màxim de la subvenció a percebre per projecte serà de 150.000 euros. Les sol·licituds de subvenció per a un projecte hauran de ser per un termini mínim d'execució de 6 mesos i màxim de 12 mesos.

Les intervencions específiques previstes com a nova actuació en aquesta convocatòria s'orienten al desenvolupament d'accions que permeten abordar problemes conjunturals o generalistes. Les intervencions específiques que es duguen a terme en tercers països hauran de desenvolupar-se en contextos d'alta vulnerabilitat i podran no estar restringides, exclusivament, a les àrees geogràfiques establides com a prioritàries en el Pla Director de la Cooperació Valenciana.

Com a novetat, aquestes intervencions es dirigeixen a enfortir el teixit associatiu de les entitats valencianes de cooperació i generar major consciència social entre la societat civil.

En aquesta mena d'actuacions, l'import màxim de la subvenció a percebre per projecte serà de 70.000 euros si es presenta de manera individual i de 80.000 euros, si es presenta en agrupació amb una altra o altres entitats. Les sol·licituds de subvenció per a un projecte seran per un termini màxim d'execució de 12 mesos.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el pròxim 12 de juliol i es tramitaran exclusivament de manera telemàtica en la Seu Electrònica de la Generalitat i en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. (consultar aquí y consultar aquí).

Més informació: consultar aquí

Compartir La Generalitat finança amb 22 milions les accions de Cooperac... Compartir La Generalitat finança amb 22 milions les accions de Cooperac... Compartir La Generalitat finança amb 22 milions les accions de Cooperac... Compartir La Generalitat finança amb 22 milions les accions de Cooperac... Compartir

Arxius relacionats