Nota de premsa

Martínez Dalmau presenta el primer concurs de solars de la Generalitat, que permetrà edificar 1.206 habitatges de protecció pública
21/06/2021
Martínez Dalmau presenta el primer concurs de solars de la Generalitat,...

El vicepresident segon i conseller d'Habitatge també anuncia ajudes de 7,7 milions per a la convocatòria de promoció d'habitatge en lloguer
- Totes dues accions formen part del Pla d'Habitatge 2400 que fins a 2026 preveu comptar amb 2.400 nous habitatges en lloguer assequibleEl vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha presentat el primer concurs per a la constitució de dret de superfície sobre 29 parcel·les propietat de l'Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha) per a la promoció, construcció i gestió d'uns 1.206 habitatges de protecció pública en règim de lloguer.

Es tracta d'un total de 29 parcel·les. D'aquestes, huit estan situades a València, huit a Alacant, huit a Sant Joan, dos a Gandia, i una a Manises, una altra a Silla i una altra a Benaguasil, que sumen en el seu conjunt 117.822 metres quadrats.

Martínez Dalmau s'ha referit a com la crisi derivada de la COVID-19 ha tornat a situar l'emergència residencial en el centre del debat públic. D'ací -ha assenyalat- "la necessitat de desenvolupar mesures que defensen el dret a l'habitatge digne, com, per exemple, comptar amb un extens parc d'habitatge públic com a millor garantia de protecció a les persones".

Segons ha explicat el vicepresident, les dades demostren que el conjunt de l'Estat espanyol i la Comunitat Valenciana compten amb un parc públic reduït que a penes dona cobertura al 1,6% de les llars, enfront del 16,8% de França, el 20,9% de Dinamarca o el 30% d'Holanda.

Davant aquestes xifres, ha afirmat que "tenim un repte majúscul que, ara, amb el Pla de Recuperació Europea, tenim la possibilitat d'assumir amb èxit".

Martínez Dalmau ha recordat que l'abril passat va presentar el Pla 2400 per a la reactivació de la promoció pròpia d'habitatges públics per part de la Generalitat, mitjançant el qual es pretén posar a la disposició de les famílies valencianes 2.400 habitatges a preus assequibles.

"Es tracta d'una xifra provisional que ens acosta a l'horitzó d'ampliar el parc públic contemplat en el Pla Hàbitat 2030", i ha afegit que el Pla 2400 té, com "una de les peces fonamentals, la col·laboració amb el sector privat que es materialitza mitjançant el concurs de solars presentat hui".

La participació de la Generalitat no es limitarà a oferir la cessió aquests solars. Segons ha anunciat, la Conselleria a més, ha tret una nova edició d'ajudes a la promoció d'habitatges en règim de lloguer assequible, a la qual els promotors privats que participen en el Pla 2.400 també podran acollir-se i que comptarà amb 7,7 milions d'euros.

Per a concloure, Martínez Dalmau ha destacat el fiançament de les relacions públic-privades del Consell, una cooperació entre l'Administració autonòmica i el sector privat que, ha assegurat, "és fonamental per a canalitzar la innovació i emprenedoria per a crear valor públic".

Característiques del concurs de solars

El dret de superfície tindrà un termini inicial de 15 anys, amb possible pròrroga de 75, la qual cosa estableix un màxim de 90 anys. Hi haurà un cànon superficiari anual de la parcel·la.

Respecte als terminis de construcció, es donaran sis mesos per a sol·licitar la llicència d'obra, 24 per a finalitzar les obres i 36 per a obtindre la qualificació definitiva.

Els preus dels arrendaments i els requisits de les persones que lloguen estaran subjectes al que es disposa en el Decret 90/2009 Reglament d'Habitatge de Protecció Pública i la Llei d'Arrendaments Urbans. La superficiària podrà rebre, a més de la renda, despeses de comunitat, més taxes i impostos. Aquest import addicional no podrà superar el 20% del preu de lloguer.

Les empreses que es presenten hauran de tindre solvència econòmica, que es basarà en volum de negoci. Si una empresa es presenta a diversos lots haurà de tindre una solvència econòmica expressada en la totalitat de volum de negoci per als lots als quals opte.

També haurà d'acreditar solvència tècnica, com tindre experiència en el lloguer de, almenys, un edifici d'habitatges, així com l'equip tècnic mínim exigit.

Un comité de persones expertes garantirà la solidesa i viabilitat de les propostes que valorarà els següents criteris d'adjudicació: estudi de viabilitat econòmica, equip tècnic, proposta arquitectònica i integració urbana (descripció gràfica, accessibilitat, perspectiva de gènere, mediambientals, durabilitat i manteniment, i màxima edificabilitat) i model de gestió i manteniment (actuacions previstes davant incidències de contracte i convivència, participació i gestió comunitària, difusió i publicitat).

Hi haurà una comissió de seguiment formada per dos representants de EVha i per les persones adjudicatàries que vetlaran pel compliment dels compromisos tècnics i econòmics.

El termini de presentació d'ofertes conclourà el 9 de setembre. La documentació podrà recollir-se en les oficines de EVha a València; carrer Vinatea, 14, o a través de la web consultar ací.

Compartir Martínez Dalmau presenta el primer concurs de solars de la Ge... Compartir Martínez Dalmau presenta el primer concurs de solars de la Ge... Compartir Martínez Dalmau presenta el primer concurs de solars de la Ge... Compartir Martínez Dalmau presenta el primer concurs de solars de la Ge... Compartir

Arxius relacionats