Nota de premsa

Ximo Puig proposa una estratègia conjunta contra la COVID-19 persistent i plans estatals per a fer front a l'efecte de la pandèmia en la salut mental infantil i juvenil i en les persones soles
30/07/2021
Ximo Puig proposa una estratègia conjunta contra la COVID-19 persistent...

- Reivindica la necessitat "inajornable" d'un nou finançament, una fiscalitat justa i garanties d'aigua per a tots els territoris, així com avançar en la descentralització de les institucions de l'Estat
- El president demana la creació de PERTE autonòmics, la flexibilització de la normativa europea per a donar més ajudes de l'Estat a projectes d'empreses i un pla integral per a la joventut
- Proposa un fons estatal de despoblament i demana inspirar-se en el mo-del escocés per a atendre aquesta problemàtica
- Reclama també l'activació del Fons de Garantia Assistencial per a com-pensar les comunitats que reben més turistes


Salamanca.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha proposat, durant la seua interven-ció en la XXIV Conferència de Presidents i Presidentes, l'adopció d'una estra-tègia conjunta entre l'Estat i les comunitats autònomes per a fer front a la CO-VID-19 persistent, així com l'impuls de plans estatals per a abordar els efectes de la pandèmia en la salut mental infantil i juvenil i en les persones que viuen a soles.

El president ha participat en la cimera autonòmica, celebrada al Convent de San Esteban de Salamanca amb la presència de Sa Majestat el Rei Felip VI i del president del Govern, Pedro Sánchez, en la qual ha centrat la seua intervenció en la defensa de propostes sanitàries i socials per a fer front als efectes de la pandèmia en la població, per a aprofundir en el Pla de recuperació, transforma-ció i resiliència i en l'Estratègia 2030 davant del repte demogràfic, així com per a atendre mecanismes de compensació a les comunitats que més turistes reben.

Allí ha reivindicat la necessitat "inajornable" d'un nou finançament autonòmic, una fiscalitat justa, una distribució dels recursos hídrics per a garantir "aigua per a sempre" per a tots els territoris, així com una descentratlizació de les instituci-ons de l'Estat coherent amb "l'Espanya policèntrica i polifònica".

El president ha subratllat que el fet d'atendre aquestes reivindicacions de la Comunitat Valenciana és el camí per a "propiciar la igualtat d'oportunitats" i també perquè funcione "l'ascensor territorial". Així ho ha expressat en un marc en el qual també ha defensat la necessitat d'aquest fòrum de presidents i presi-dentes autonòmics.

Mesures contra els efectes de la pandèmia en la població

Ximo Puig ha demanat una estratègia compartida entre el Govern d'Espanya i les comunitats per a fer front als efectes a llarg termini de la COVID-19 persis-tent, de manera que es quantifique l'impacte d'aquest problema de salut pública i s'adopten mesures de seguiment assistencial i intervenció.

També s'hi ha pronunciat sobre la necessitat de desplegar un pla estatal sobre la salut mental de xiquets, xiquetes, adolescents i joves davant de l'evidència que la pandèmia està incrementant el risc d'autolesions i conductes suïcides, així com de seqüeles a llarg termini en aquest sector de la població.

Per a això, ha sol·licitat una estratègia compartida entre el Govern d'Espanya i les comunitats autònomes per a la salut mental de les persones més joves i vul-nerables amb l'objectiu de millorar el benestar emocional de les xiquetes, els xiquets, adolescents i joves.

Puig considera també important compartir entre l'Estat i les autonomies una estratègia d'acompanyament a la soledat, una actuació vinculada també amb el repte de l'envelliment i estretament relacionada amb els efectes de la pandèmia.

Amb quasi 5 milions de llars espanyoles unipersonals, la soledat és especialment dolorosa en persones majors. De fet, més de 2,1 milions de persones majors de 65 anys viuen a soles i aquesta "epidèmia silenciosa" incideix particularment en les dones.

Creació de PERTE autonòmics

Per al president, resulta fonamental, a més, impulsar uns PERTE autonòmics que donen capacitat a les comunitats autònomes per a singularitzar el suport als seus sectors industrials a partir dels fons europeus, de manera que es done ca-buda a activitats econòmiques estratègiques de caràcter regional (en el cas de la Comunitat Valenciana, per exemple, la ceràmica o el joguet) i a projectes també estratègics multidisciplinaris.

Més ajudes de l'Estat a projectes d'empreses

El president també ha sol·licitat més ajudes de l'Estat a projectes d'empreses i ha llançat en aquest sentit la proposta de flexibilitzar la normativa europea. La finalitat és que permeta no només augmentar la quantitat de projectes que do-nen suport a les empreses, sinó també més intensitat en el volum d'ajudes per empresa.

A situacions excepcionals, normes excepcionals és la filosofia d'aquesta reivin-dicació, amb la qual la Comunitat Valenciana demana que no es queden projec-tes importants sense que es puguen desenvolupar per l'establiment de limitaci-ons burocràtiques a les ajudes públiques a projectes d'empreses.

Pla integral per a la joventut

A més, dins del pla de recuperació, el màxim responsable de la Generalitat pro-posa un pla integral per a la joventut, una actuació que ha de constituir una "prioritat" perquè les persones joves tinguen les oportunitats necessàries per a no quedar atrapades entre dues crisis, tot això en la línia del Pla Ariadna impul-sat a la Comunitat Valenciana, i que compta amb una inversió de 1.800 milions d'euros fins a 2027, amb mesures en ocupació, habitatge, mobilitat, salut, edu-cació, cultura, esport i participació.

Fons Estatal contra el Despoblament

D'altra banda, quant al repte demogràfic, una altra de les grans àrees sobre les quals ha girat la cimera autonòmica, el president ha proposat crear un fons esta-tal contra el despoblament. Es tracta, com ha emfatitzat el president, "d'una qüestió d'Estat", que a la Comunitat Valenciana s'està abordant a través de l'Estratègia AVANT 20/30.

Puig ha fet una proposta per a Espanya i ha plantejat inspirar-se en el model escocés, que ha aconseguit pegar la volta a "l'hivern demogràfic" en les seues terres altes i ho ha fet amb una agència de desenvolupament territorial, activa des de 1965, que es financia amb fons públics, però que gaudeix d'autonomia i que transcendeix legislatures i vaivens polítics.

Compensació a les comunitats turístiques

D'altra banda, el president ha reclamat l'activació del Fons de Garantia Assis-tencial (FOGA) per a compensar les comunitats més turístiques que presten més serveis i no cobren per aquests. La Generalitat considera que aquest mecanisme és necessari per a garantir el principi d'igualtat.

La Comunitat Valenciana té un 29 % de població vinculada no resident (la mit-jana d'Espanya se situa en un 25 %) i és la quarta amb un nombre més elevat de població vinculada no resident en valors absoluts (1,66 milions). Es tracta de les persones que no estan en el padró, però que resideixen, treballen, estudien o passen períodes vacacionals durant l'any.

Cal tindre en compte, en aquest sentit, la població flotant turística, ja que es produeix un increment de població durant tots els mesos de l'any, que se situa en una mitjana del 2,1 %, amb més intensitat de maig a octubre, fins a arribar al 3,8 %. Es tracta d'una població que necessita serveis i en rep, però que resulta "invisible" en termes de finançament.

Compartir Ximo Puig proposa una estratègia conjunta contra la COVID-19 ... Compartir Ximo Puig proposa una estratègia conjunta contra la COVID-19 ... Compartir Ximo Puig proposa una estratègia conjunta contra la COVID-19 ... Compartir Ximo Puig proposa una estratègia conjunta contra la COVID-19 ... Compartir

Arxius relacionats