Nota de premsa

La Universitat Politècnica de València i l'hospital Peset col·laboren en el desenvolupament d'una app que monitoritza la qualitat de vida de pacients amb càncer
14/10/2021

- Permet seguir el dia a dia a partir dels sensors del mòbil per a calcular activitat física, interacció social i activitat en xarxa
- L'app Lalaby està sent utilitzada en un projecte pilot en el Servei d'Oncologia de l'Hospital Universitari Doctor PesetUn equip de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha desenvolupat una nova aplicació per a mòbils que facilita la monitorització contínua de la qualitat de vida de pacients amb càncer i que l'estan provant en el Servei d'Oncologia de l'Hospital Universitari Doctor Peset de València.

Denominada Lalaby, l'app permet fer un seguiment del dia a dia de cada pacient. Ho fa a partir de la informació recopilada pels sensors del seu mòbil i d'altres fonts guardades en aquest que permeten calcular la seua activitat física (moviment i desplaçament), interacció social (freqüències de veu) i activitat en la xarxa (quantitat de dades usades).

Lalaby també permet integrar qüestionaris, com per exemple l'EORTC QLQ-C30 (European Organization for Research and Treatment of Càncer- QLQ-C30), àmpliament utilitzat per a avaluar la qualitat de vida, així com que el o la pacient registre directament les activitats que realitza (tasques de la llar, neteja personal, veure la TV, etc.), els seus símptomes (vòmits, falta d'aire, cansament…) i el seu nivell de dolor.

"A més, per a guiar la persona malalta en la seua interacció amb l'app, Lalaby inclou un sistema de notificacions que li recorda quina informació ha de reportar en cada moment i la dirigeix amb un clic a la pantalla que ha d'utilitzar", ha explicat Ángel Sánchez García, investigador del grup BDSLab de l'Institut Universitari de Tecnologies de la Informació i Comunicacions (ÍTACA) de la Universitat Politècnica de València.

A partir de tota aquesta informació, Lalaby permet obtindre patrons de comportament de la persona usuària i relacionar-los amb indicadors de qualitat de vida. "Els dits patrons poden ser de gran ajuda, per exemple, per a monitoritzar possibles canvis anímics, d'activitat, símptomes, etc., en persones que inicien un tractament oncològic, la qual cosa ofereix als metges i les metgesses una informació de gran valor per a prendre les millors decisions possibles per al dia a dia de la persona malalta", explica Juan Miguel García-Gómez, director del grup BDSLab.

Un dels aspectes més destacables de l'app Lalaby, a més de la integració i registre de tota la informació del pacient que els metges poden consultar en el Quadro de Comandaments, és el seu disseny gràfic centrat en la persona usuària i el caràcter intuïtiu que té, "la qual cosa en facilita molt l'ús i acceptació per part dels pacients", ha afegit Savina Asensio-Cuesta, investigadora del grup BDSLab.

El disseny gràfic de l'app Lalaby és el resultat d'un concurs en què estudiants de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny de la UPV van presentar 44 propostes. D'aquest concurs va sorgir el nom Lalaby i el germen del seu disseny gràfic.

Col·laboració amb el Peset

En la validació de l'app Lalaby l'equip de la UPV ha disposat de l'assessorament i col·laboració d'Inmaculada Maestu, cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Doctor Peset de València; de Maria Martín, també de l'esmentat hospital, i de Teresa Sòria, oncòloga i col·laboradora del projecte. És precisament amb pacients d'aquest centre hospitalari -en concret, pacients amb càncer de pulmó- amb què s'estan duent a terme els primers assajos de la validació i millora de l'app.

Entre els avantatges de la monitorització contínua, l'equip de la UPV i l'Hospital Universitari Doctor Peset han assenyalat que contribueix a observar l'evolució de cada pacient en el transcurs del tractament oncològic actiu, en el qual és determinant prendre decisions encaminades a mantindre la seua funcionalitat i qualitat de vida.

La doctora Inmaculada Maestu ha assenyalat que "l'app Lalaby ens permet disposar de més informació quant a la simptomatologia del pacient, tant la pròpia de la malaltia, com la derivada dels tractaments aplicats. Això contribueix a un millor control de la malaltia i ens pot ajudar en la presa de decisions terapèutiques". "Als pacients els ajuda a mantindre una millor comunicació amb l'equip mèdic, ja que poden expressar en temps real el seu estat de salut, la qual cosa comporta l'adopció de les intervencions adequades encaminades a millorar la seua qualitat de vida".

Vàlid per a altres malalties cròniques

A més d'adaptar-se a pacients oncològics, Lalaby també es podria adaptar per a l'estudi de la qualitat de vida en persones amb migranya o pacients amb COVID crònic, entre altres patologies.

"L'app permet correlacionar les dades emmagatzemades pels mòbils amb qüestionaris utilitzats per a avaluar aquestes malalties cròniques i d'altres, per això mateix té tant de potencial", ha conclòs Savina Asensio-Cuesta.

Compartir La Universitat Politècnica de València i l"hospital Peset col... Compartir La Universitat Politècnica de València i l"hospital Peset col... Compartir La Universitat Politècnica de València i l"hospital Peset col... Compartir La Universitat Politècnica de València i l"hospital Peset col... Compartir

Arxius relacionats