Nota de premsa

El Consell aprova el decret que actualitza els sistemes de selecció i de provisió de llocs dels cossos de policia local a la Comunitat Valenciana
05/11/2021

- La nova norma agrupa en un sol text la regulació dels procediments de selecció que estaven en diferents ordres


El Ple del Consell ha aprovat el decret que estableix les bases i criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat de totes les escales i categories dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana.

L'actual decret actualitza i amplia l'anterior, el 153/2019, de 12 de juliol, que s'ha reformat a conseqüència de les modificacions introduïdes per la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

El nou text sistematitza i actualitza les disposicions reguladores dels procediments de selecció i provisió de llocs que, fins ara, estaven disperses en diferents ordres. El decret incorpora, en diversos annexos, les normes que regularan els exercicis i programes de les proves selectives, els quadres d'exclusions mèdiques i els barems aplicables a la valoració de mèrits.

La principal modificació consisteix en l'eliminació de dos dels requisits per a participar en els processos de selecció de policies locals. D'una banda, la superació del curs de capacitació i, d'altra, la realització d'una fase prèvia a l'accés consistent en proves físiques i psicotècniques.

Un aspecte nou del decret és la reorganització legislativa de la norma que establia mesures correctores de la desigualtat de gènere en els cossos de policia local. Aquestes mesures es van adaptar a les exigències de la normativa europea en 2020 amb el decret llei que va modificar la Llei autonòmica de coordinació de policies locals i ara s'havien d'incloure en l'articulat del decret.

Compartir El Consell aprova el decret que actualitza els sistemes de se... Compartir El Consell aprova el decret que actualitza els sistemes de se... Compartir El Consell aprova el decret que actualitza els sistemes de se... Compartir El Consell aprova el decret que actualitza els sistemes de se... Compartir