Nota de premsa

El Consell injecta 40 milions d'euros en 2022 als municipis a través del Fons de Cooperació Municipal
17/03/2022
El Consell injecta 40 milions d"euros en 2022 als municipis a través de...

- El DOGV publica aquest dijous la distribució dels 40 milions d'euros que es repartiran mitjançant aquest fons en l'exercici pressupostari de 2022
- El director general d'Administració Local subratlla el caràcter "incondicionat" d'aquest mecanisme, que distribueix de manera "objectiva" els recursos segons les necessitats dels municipis
La Generalitat ha injectat, des de la posada en marxa del Fons de Cooperació Municipal en 2016, 240 milions d'euros als ajuntaments de la Comunitat Valenciana perquè puguen invertir aquests recursos econòmics en les necessitats dels seus municipis, segons ha destacat el director general d'Administració Local, Antoni Such.

Such ha fet aquestes declaracions coincidint amb la publicació, aquest dijous, en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV), de la resolució per la qual s'assignen els recursos del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana corresponents a l'exercici pressupostari de 2022, en el qual es repartiran als ajuntaments quantitats per un import global de 40 milions d'euros.

Dins d'aquesta línia d'actuació, el director general d'Administració Local ha destacat que aquestes ajudes "aporten liquiditat financera als ajuntaments i s'assignen de manera objectiva i incondicionada, ja que poden ser invertides pels municipis en les necessitats que consideren i que no siga necessari justificar-ne la utilització".

Such ha agraït, en aquest sentit, la "col·laboració desinteressada" de les diputacions de València i Castelló, que, com ha recordat, "aporten les mateixes quantitats que la Generalitat, de manera que els municipis veuen duplicats els recursos", i ha lamentat que la Diputació d'Alacant no hi participe, cosa que "discrimina d'una manera molt important els municipis de la seua província".

Caràcter incondicionat

El Fons de Cooperació Municipal té caràcter incondicionat, per la qual cosa els ajuntaments podran destinar les transferències de capital assignades a finançar globalment les activitats i els serveis que els corresponguen en virtut de les competències que hagen assumit segons la legislació vigent.

Aquests fons són compatibles amb la percepció de les aportacions de les línies específiques del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana i amb el Fons de Cooperació Municipal per als municipis turístics de la Comunitat Valenciana.

Criteris de distribució

Els criteris de distribució s'han basat en una quantitat fixa per cada un dels municipis (10.000 euros) i entitats locals menors, i una quantitat variable en funció de la població que figura en l'últim padró municipal aprovat.

L'objectiu d'aquesta via de finançament de les administracions locals, regulada per la Llei 5/2001, de novembre, de la Generalitat, del Fons de Cooperació Municipal dels municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, "és consolidar un sistema de finançament estable i progressiu per als municipis de la Comunitat".

La Generalitat transferirà el 50 % dels imports assignats a cada municipi i entitat local menor durant el primer semestre de 2022, i la quantitat restant, durant el semestre final d'enguany.

Compartir El Consell injecta 40 milions d"euros en 2022 als municipis a... Compartir El Consell injecta 40 milions d"euros en 2022 als municipis a... Compartir El Consell injecta 40 milions d"euros en 2022 als municipis a... Compartir El Consell injecta 40 milions d"euros en 2022 als municipis a... Compartir

Arxius relacionats