Etapa ocupació publica

Grup E sector administració general (Convocatòria 28/08)

 • Fase: Oposició

 • Etapa: Notes proves de castellà

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/28-29-NOTAS-CASTELLANO.pdf


 • Data de publicació

  25/09/2009


 • Mitjà de publicació

  Tauler d'anuncis-


 • Documentació / Informació

  Qualificacions obtingudes en la prova de castellà prevista en la base 7.7 de la convocatòries 28/08 i 29/04, d'accés al grup E, sector Administració General i grup C, Educador d'Educació Especial, per als aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola, realitzat el 24 de setembre del 2009 i que es detallen a continuació: