Etapa ocupació publica

Grup B, administració general (OPO-04)

  • Fase: Convocatòria

  • Etapa: (Correcció d'errors [bases])