Etapa ocupació publica

Educador/a infantil OPO-2008 i lliure

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Presentació de sol·licituds - Baremació

 • Direcció web

  http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/04/pdf/2011_2508.pdf


 • Termini

  Tancat.

  Les sol·licituds, hauran de presentar-se en el termini de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
  Termini sol·licituds: 16/03/2011


 • Data de publicació

  04/03/2011


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-nº 6473


 • Documentació / Informació

  - Sol·licitud d'inscripció
  - Full d'autobaremació
  - Documentació acreditativa de la possessió dels requisits de titulació i dels mèrits al·legats, si no constaren inscrits en el Registre de Personal d'esta direcció general (Servici de Gestió de Personal). • Lloc de presentació

  En les seus de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques d'Alacant, Castelló i València


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.