Etapa ocupació publica

Subgrup A2, sector Administració general, convocatòria 4/10.

  • Fase: Convocatòria

  • Etapa: (Correcció d'errors [bases])