Etapa ocupació publica

Subgrup A2, sector Administració general, convocatòria 4/10.

 • Fase: Oposició

 • Etapa: (Acord del tribunal pel qual es convoca a la lectura del 2n exercici)

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/lectura-2.pdf


 • Data de publicació

  13/11/2013


 • Mitjà de publicació

  Tauler d'anuncis-


 • Documentació / Informació

  De conformitat amb el que disposen les bases 8.2.2. i 9.3 de l'Orde 6/2011, i 8.2.1 i 9.3 de l'Orde 7/2011, de 24 de febrer, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, convocatòries 4/10 i 5/10, subgrup A2, sector administració general, i amb allò que ha acordat l'òrgan tècnic de selecció, es convoquen totes les persones aspirants presentades a la realització de la lectura del primer exercici per al torn de promoció interna i del segon exercici per al torn d'accés lliure i discapacitats. • Informació complementària

  Lloc: IVAP
  Palau de Pineda. Pl. del Carme, núm. 4, 46003, VALÈNCIA
  Data: del 28 de novembre fins al 19 de desembre de 2013.