Etapa ocupació publica

Subgrup A2, sector Administració general, convocatòria 4/10.

 • Fase: Oposició

 • Etapa: (Llista provisional d'aprovats [fase d'oposició: 2a prova]. Termini de recurs)

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/notas-2.pdf


 • Data de publicació

  24/01/2014


 • Mitjà de publicació

  Tauler d'anuncis-


 • Documentació / Informació

  ACORD de l'òrgan tècnic de selecció pel qual es disposa la publicació de les persones aspirants que han superat el primer exercici de la convocatòria 5/10, torn de promoció interna, i el segon exercici de la convocatòria 4/10, torn lliure i de persones amb discapacitat, amb la seua puntuació respectiva. • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Informació complementària

  Pròximament el tribunal publicarà per mitjà d'un nou acord la data de realització del segon exercici per al torn de promoció interna i el tercer exercici per al torn lliure i de persones amb discapacitat.


 • Recursos

  Admiteix recurs d'alçada.