Etapa ocupació publica

Subgrup A2, sector Administració general, convocatòria 4/10.

 • Fase: Adjudicació i nomenament

 • Etapa: (Convocatòria acte d'elecció de destinació dels aprovats. Termini de recurs)

 • Direcció web

  http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/25/pdf/2015_2563.pdf


 • Data de publicació

  25/03/2015


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-nº 7492


 • Documentació / Informació

  Convocar les persones detallades en l'annex de la present resolució per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 30 de març de 2015, a les 09.30 hores, a la sala de juntes de la Direcció General de Recursos Humans de la Conselleria d'Hisenda i Administració Publica, carrer del Miquelet, número 5, 2a planta, de València.