Etapa ocupació publica

Subgrup A2, sector Administració general, convocatòria 4/10.

  • Fase: Adjudicació i nomenament

  • Etapa: (Nomenament)