Etapa ocupació publica

Subgrup A1, Cos Superior d'Intervenció i Auditoria de la Generalitat, Convocatòria 6/10

  • Fase: Oferta d'ocupació

  • Etapa: Oferta de places d'ocupació pública (any 2010)