Etapa ocupació publica

Subgrup A1, Cos Superior d'Intervenció i Auditoria de la Generalitat, Convocatòria 6/10

 • Fase: Oposició

 • Etapa: (Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen)

 • Direcció web

  http://www.docv.gva.es/datos/2011/11/17/pdf/2011_11551.pdf


 • Data de publicació

  17/11/2011


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-nº 6653


 • Documentació / Informació

  Convocar totes les persones aspirants (Alacant, Castelló i València) admeses, a la realització del primer exercici que tindrà lloc el pròxim dia 15 de desembre del 2011 (dijous), a les 9.00 hores, en les aules de formació de l'IVAP, situades en el passeig de l'Albereda, número 11, planta 1a, de València. • Informació complementària

  L'orde de crida de les persones aspirants començarà amb la lletra «V».
  Les persones admeses hauran d'acreditar la seua personalitat per mitjà de la presentació del DNI, del passaport o del permís de conduir en el moment de ser cridades a les aules on es realitze l'exercici corresponent a esta convocatòria sense que per a este efecte siguen vàlides les fotocòpies compulsades dels dits documents, així com de l'exemplar per a la persona interessada de la sol·licitud d'admissió a les proves.
  També hauran de portar necessàriament bolígraf.