Etapa ocupació publica

Subgrup A1, Cos Superior d'Intervenció i Auditoria de la Generalitat, Convocatòria 6/10

 • Fase: Oposició

 • Etapa: (Llista definitiva d'aprovats [fase d'oposició: 1a prova] i data de 2a prova)

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/6-notas-1.pdf


 • Data de publicació

  24/01/2012


 • Mitjà de publicació

  Tauler d'anuncis-


 • Documentació / Informació

  ACORD de l'Òrgan Tècnic de Selecció pel qual es declara que cap aspirant ha superat el 1r. exercici per no presentar-se a realitzar-lo.

  Es declara desert el torn de persones amb discapacitat per no presentar-se l'aspirant admés a la realització de l'exercici.

  Així mateix es convoca totes les persones aspirants exemptes del 1r. exercici, pel torn d'accés lliure, a la realització del 2n. exercici que tindrà lloc el dia 5 de març del 2012 (dilluns), a les 9:00, a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, C/ Miquelet, número 5, segona planta, 46001, València. • Recursos

  Admiteix recurs d'alçada.