Etapa ocupació publica

Subgrup A1, Cos Superior d'Intervenció i Auditoria de la Generalitat, Convocatòria 6/10

 • Fase: Oposició

 • Etapa: [Llista definitiva d'aprovats (fase oposició: 3a prova) i data de 4a prova]

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/6-notas-3.pdf


 • Data de publicació

  22/05/2012


 • Mitjà de publicació

  Tauler d'anuncis-


 • Documentació / Informació

  ACORD de l'Òrgan Tècnic de Selecció pel qual es disposa la publicació de la persona aspirant que ha superat el tercer exercici de la convocatòria 6/10, d'accés al Cos de Superior d'Intervenció i Auditoria de la Generalitat, torn d'accés lliure, així com la relació de persones aprovades. • Informació complementària

  La persona aspirant que ha superat el procés selectiu podrà optar entre la presentació en el termini de 10 dies hàbils dels certificats, diplomes o títols de valencià homologats per la Junta Qualificadora de Coneximents del Valencià en qualsevol de les seus de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública d'Alacant, Castelló i València, o la realització de l'exercici de coneixements de valencià establit en la base 8.4. que es convocarà pròximament


 • Recursos

  Admiteix recurs d'alçada.