Etapa ocupació publica

Grup C (subgrup C1), sector administració general. OPO-2008

  • Fase: Borsa en funcionament

  • Etapa: Acord de Comissió de Seguiment de Borses