Etapa ocupació publica

Tècnics Especialistes en Radioteràpia

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120126&a=201200409


 • Termini

  Tancat.

  Termini de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació en el BOPV de les bases específiques de cada convocatòria, que finalitzarà a les 14 hores de l'últim dia del termini.


 • Data de publicació

  26/01/2012


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial de Navarra-nº 18


 • Documentació / Informació

  - Les persones que desitgen prendre part en els processos selectius hauran de realitzar la sol·licitud a través d'Internet, omplint el model que es facilita en la pàgina web d'Osakidetza en la següent adreça www.osakidetza.euskadi.net.
  L'ompliment de la sol·licitud via Internet es podrà realitzar a través dels centres públics Kzgunea del Govern Basc, la relació de centres del qual es podrà consultar a través de la següent adreça www.kzgunea.net. • Lloc de presentació

  Presentació telemàtica


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  15,00€  El pagament dels drets d'inscripció haurà d'efectuar-se dins del termini de presentació de sol·licituds, en qualsevol de les següents entitats col·laboradores: BBK Bilbao Bizkaia Kutxa, Caja Vital Kutxa, Gipuzkoa Donostia Kutxa, Euskadi Kutxa/Caja Laboral, La Caixa i BBVA. En el cas d'optar per l'abonament en les sucursals d'estes entitats, s'haurà de presentar l'imprés de sol·licitud en l'entitat financera col·laboradora, la qual una vegada realitzat l'ingrés el validarà mecànicament.


 • Més documentació

  Bases generals dels processos selectius del Servici Basc de Salut

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/


  Pàgina web del Servici de Salut del Govern Basc

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/