Etapa ocupació publica

Oficials-especialistes (C04/12)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases específiques)

 • Direcció web

  http://www.docv.gva.es/datos/2012/09/06/pdf/2012_7712.pdf


 • Data de publicació

  06/09/2012


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-nº 6856


 • Documentació / Informació

  - Instància de sol·licitud, que serà facilitada gratuïtament en l'Oficina Principal del Registre General de la Universitat (edifici de Rectorat i Servicis Generals), i que figura com a annex V a la convocatòria.
  - Fotocòpia del DNI
  - Comprovant bancari d'haver abonat els drets d'examen. Caldrà fer-hi constar el nom, cognoms i referència de la convocatòria (C04/12).


  Sol·licitud d'admissió a proves selectives - Universitat d'Alacant

  http://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/documentos/impresos/solicitud-oposicion.pdf • Lloc de presentació

  Oficina Principal del Registre General de la Universitat o en les oficines auxiliars, situades en les secretaries de centre i en la seu d'Alacant.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  13,76€  Ingrés en el compte corrent 0200043411, dígit de control 12, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM-2090), oficina 3191, del Campus de Sant Vicent, podent realitzar-se l'ingrés a través d'altres oficines bancàries.


 • Més documentació

  Página web de la Universitat d'Alacant

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/