Etapa ocupació publica

211-B. Arquitecte/a (OPO-2008)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Presentació de sol·licituds - Baremació

 • Direcció web

  http://www.docv.gva.es/datos/2013/01/02/pdf/2012_11952.pdf


 • Data de publicació

  02/01/2013


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-nº 6934


 • Documentació / Informació

  - Sol·licitud d'inscripció
  - Full d'autobaremació i la documentació acreditativa de la possessió del requisit de titulació i dels mèrits al·legats, si no consten inscrits en el Registre de personal de l'Administració de la Generalitat.


  SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31129_BI.pdf


  FULL D'AUTOBAREMACIÓ

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31130_BI.pdf • Lloc de presentació

  Seus de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques d'Alacant, Castelló i València.


 • Altres formes de presentació

  ALTRES FORMES VÀLIDES DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

  Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE de 27-11-1992, núm. 28), article 38.
  4. Les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans dirigisquen als òrgans de les administracions públiques podran presentar-se:
  a. En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b. En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c. En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d. En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e. En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.