Etapa ocupació publica

Agents de la Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/20/pdfs/BOE-A-2015-11277.pdf


 • Termini

  Tancat.

  El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals, a comptar del següent al de la publicació d'este anunci en el «Boletín Oficial de l'Estado»


 • Data de publicació

  20/10/2015


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Estado-


 • Informació complementària

  Resolució de 24 de setembre de 2015, de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, referent a la convocatòria per a proveir unes quantes places.