Etapa ocupació publica

Conductor/a BTP (Edició 13).

 • Fase: Valoració de mèrits

 • Etapa: Llista provisional - Al·legacions

 • Direcció web

  http://www.san.gva.es/web/dgrhs/consultas


 • Data de publicació

  26/02/2016


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  Llistes provisionals de l'edició 13 de les Llistes d'Ocupació d'Institucions Sanitàries, amb inscrits en data 27/03/2015. Totes les categories (data de publicació 26/02/2016)

  - Les llistes provisionals es publiquen en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública www.san.gva.es,
  - Per a la consulta de les llistes cal entrar en: Recursos Humans, borses de treball-Institucions Sanitàries-Consultes, i finalment fer clic en les llistes provisionals i introduir el NIF, amb la lletra en majúscula, i el primer cognom.
  - La publicació conté: puntuació obtinguda, categories i departaments sol·licitats i, per a aquells que han sigut exclosos, el motiu d'exclusió.
  - La data límit per als mèrits baremats en esta edició va ser el 28 de febrer de 2015.
  - Únicament caben al·legacions per a les categories objecte de la convocatòria origen d'estos llistats.
  - En cas de no estar d'acord amb la valoració del mèrit "Valencià", els candidats hauran de presentar el títol original per a la seua compulsa, en les oficines gestores de la borsa de treball de les direccions territorials de Sanitat i del Departament de Salut d'Alcoi. La dita documentació serà remesa a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià per a l'emissió de l'informe corresponent. • Lloc de presentació

  Les al·legacions s'hauran de presentar en les oficines de les direccions territorials de Sanitat i del Departament de Salut d'Alcoi, o en les oficines públiques a què es referix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Més documentació

  Document de preguntes freqüents

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/