Etapa ocupació publica

234-B. Auxiliar de gestió, administració general, grup C2. (OPO-2010)

  • Fase: Convocatòria

  • Etapa: (Correcció d'errors [nou termini])