Etapa ocupació publica

Concurs de directors de centres docents públics de la Generalitat.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Correcció d'errors (nou termini)

 • Direcció web

  http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/22/pdf/2016_1197.pdf


 • Data de publicació

  24/02/2016


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-7727


 • Documentació / Informació

  CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 5 de febrer de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.