Etapa ocupació publica

Oposició al cos de professors de Música i Arts Escèniques.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Nomenament de tribunal

 • Direcció web

  https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/tribunales1


 • Data de publicació

  01/06/2016


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  Sorteig dels vocals que han de formar part dels tribunals que han de jutjar els processos selectius per a ingrés i accés als cossos de mestres, professors d'Ensenyança Secundària, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, així com per al procediment d'adquisició de noves especialitats.