Etapa ocupació publica

Cos de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, especialitat Romanés.

 • Fase: Valoració de mèrits

 • Etapa: Llista provisional - Al·legacions

 • Direcció web

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/rumano


 • Data de publicació

  14/09/2016


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  Relació provisional d'integrants a la brssa extraordinària de treball del cos de professors d'escola oficial d'idiomes en l'especialitat de romanés. • Informació complementària

  Les persones interessades disposen d'un termini de reclamacions de cinc dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la seua publicació, preferentment en la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.