Etapa ocupació publica

Cos superior de gestió en enginyeria tècnica de mines, A2-10, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 21/15

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Correcció d'errors (bases)

 • Direcció web

  http://www.docv.gva.es/datos/2016/10/05/pdf/2016_7488.pdf


 • Data de publicació

  05/10/2016


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-7888


 • Documentació / Informació

  CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 26/2016, de 21 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica de mines, A2-10, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 21/2015, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2015 per al personal de l'Administració de la Generalitat.