Etapa ocupació publica

Pediatre/a d'Equip d'Atenció Primària (EAP) (Edició 14)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Obertura termini d'inscripció de nous aspirants i actualització mèrits

 • Direcció web

  http://www.san.gva.es/documents/151322/6669709/20160919_Resoluci%C3%B3n+Bolsa+VAL.pdf


 • Termini

  Tancat.

  El termini de presentació d'instàncies serà del 26 de setembre al 7 d'octubre de 2016, ambdós inclosos.


 • Data de publicació

  19/09/2016


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  El procediment d'inscripció i acreditació de mèrits es farà de manera telemàtica (a través de la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es), en l'apartat Recursos humans-Borsa de treball-Institucions sanitàries-Inscripció/Actualització mèrits) i de conformitat amb les instruccions contingudes en l'annex III d'esta resolució.

  Els requisits previs de la sol·licitud telemàtica són:
  - Disposar de certificat de la firma electrònica compatible amb l'Autoritat de Certificació de la Generalitat Valenciana o el DNI electrònic per a tindre accés al sistema i firmar la sol·licitud per via telemàtica. Els tipus de certificat admesos són: certificat de persona física i DNI-e.
  - Disposar de connexió a Internet per a omplir la sol·licitud.
  - En cas de no disposar de certificat electrònic, es pot acudir al punt de registre unificat (PRU) que es preferisca. Es poden consultar els punts de registre unificats i els seus horaris en: http://www.accv.es/.

  Els passos que s'han de seguir per al registre telemàtic de la sol·licitud són:
  1) Accedir al tràmit usant el certificat de firma digital o DNI-e a través de l'enllaç abans indicat de www.san.gva.es.
  2) Omplir el full de la sol·licitud.
  3) Registrar la sol·licitud electrònicament.
  4) Del 10 al 21 d'octubre de 2016, hauran de presentar la documentació necessària en la direcció territorial corresponent o en la Gerència d'Alcoi, identificant-la amb el número de registre obtingut telemàticament.

  Per a qualsevol dubte es pot telefonar al número 012, i a més es pot consultar el manual publicat en esta mateixa web. • Informació complementària

  Les categories professionals convocades en esta edició figuren en l'annex I de la present resolució. De conformitat amb l'Orde de 5 d'octubre de 2009 anteriorment esmentada, cada interessat presentarà una única sol·licitud, en què podrà inscriure's com a màxim en tres categories professionals distintes i, per a cada una, com a màxim en tres departaments de salut. Així mateix, únicament podran inscriure's en un dels dos torns: ordinari o promoció interna temporal, sense que càpia la inscripció en ambdós torns.

  L'opció als departaments de salut d'institucions sanitàries s'entendrà conforme al mapa sanitari vigent, que figura com a annex II d'esta resolució i en les instàncies d'inscripció/actualització de mèrits. Únicament es baremaran els mèrits obtinguts fins a la data que s'ha establit com a límit en esta rdició: el 30 de setembre de 2016.

  Nota: Una vegada publicades les llistes provisionals, els candidats no conformes amb la baremació efectuada d'ofici per l'Administració, poden presentar al·legacions.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.