Etapa ocupació publica

Professors d'Ensenyament Secundari de l'especialitat d'Economia (borsa d'urgència).

 • Fase: Valoració de mèrits

 • Etapa: Llista provisional - Al·legacions

 • Direcció web

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/economia


 • Data de publicació

  25/05/2017


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  Llistes provisionals d'integrants admesos i exclosos en la borsa de treball del Cos de Professors d'Ensenyança Secundària de l'especialitat d'Economia. • Informació complementària

  Els interessats disposen d'un termini de reclamacions de cinc dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la seua publicació.