Etapa ocupació publica

Director/a económico/a de centre A de l'Hospital Pare Jofre (número de lloc 46182)

  • Fase: Concurs

  • Etapa: (Nomenament de la comissió de valoració)