Etapa ocupació publica

Lloc número 60202, Director/a metje d'hospital del Departament de Salut d'Orihuela

  • Fase: Concurs

  • Etapa: (Nomenament de la comissió de valoració)