Etapa ocupació publica

Intendent general de la Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Correcció d'errors [bases])

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/18/pdf/2017_8012.pdf


 • Data de publicació

  18/09/2017


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8129


 • Documentació / Informació

  On diu:
  «El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Boletín Oficial del Estado.»
  Ha de dir:
  «El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Boletín Oficial del Estado.»