Etapa ocupació publica

289-B. A1-18 Cos superior tècnic d'arquitectura de l'Administració de la Generalitat.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Presentació de sol·licituds - Baremació

 • Direcció web

  https://dogv.gva.es/datos/2017/02/01/pdf/2017_750.pdf


 • Data de publicació

  17/07/2017


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  - Sol·licitud d'inscripció
  - Full d'autobaremació i la documentació acreditativa de la possessió del requisit de titulació i dels mèrits al·legats, si no consten inscrits en el Registre de personal de l'administració de la Generalitat.

  RECOMANACIONS PER A OMPLIR LA SOL·LICITUD DE FORMA TELEMÀTICA
  1. Aquesta borsa es pot sol·licitar per tràmit telemàtic amb certificat/signatura electrònica i sense certificat/signatura electrònica.
  2. Si trieu el tràmit telemàtic amb certificat/signatura electrònica, la sol·licitud es podrà registrar en el mateix tràmit una vegada omplida la sol·licitud i el full d'autobaremació (no cal anar a presentar-la a un registre presencial. L'aplicació la registra telemàticament). També podreu annexar per mitjà de fitxers PDF la documentació que vulgueu aportar.
  3. Si trieu el tràmit telemàtic sense certificat/signatura electrònica, la instància i la documentació s'han de registrar presencialment en un PROP o qualsevol òrgan a què es refereix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Per a qualsevol problema de caràcter informàtic, cal dirigir-se al correu electrònic generalitat_en_red@gva.es

  ANNEX I - SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN BORSA
  Apartat A.- DADES CONVOCATÒRIA
  En DENOMINACIÓ BORSA, hi ha un desplegable on heu de triar la borsa a la qual us presenteu; una vegada triada, el sistema us omplirà automàticament la resta de dades de la convocatòria.

  Apartat B.- DADES PERSONALS
  1- Tots els camps són obligatoris encara que no porten asterisc. Únicament el camp de telèfon 2 no és obligatori.
  2- El camp de DNI s'ompli amb tots els números, més la lletra, tot junt. No s'ha de separar ni amb espais ni cap altre signe de puntuació.
  Exemple:
  08210431X BÉ
  08210431 X MALAMENT

  Apartat C.- PROVÍNCIES SOL·LICITADES
  Cal triar, com a mínim, una condició necessària perquè graveu la sol·licitud.

  Apartat D.- DOCUMENTACIÓ
  1- En aquest apartat, cal declarar els mèrits aportats amb la documentació degudament acarada amb la que ja estiga registrada en el registre de personal.
  2- Els mèrits corresponents a "Certificat de valencià", "Altres titulacions" i "Grau de minusvalidesa" s'han d'omplir en aquest apartat obligatòriament (si es tenen) perquè, segons el que s'òmpliga, automàticament es puntuaran en el formulari d'autobaremació.
  3- En els mèrits corresponents a "Titulació d'idiomes comunitaris", cal determinar l'idioma cursat i els cursos o nivells acreditats o registrats. Aquest camp és lliure.
  El camp d'observacions és per si s'hi vol afegir algun document més. La quantitat de caràcters es limita a l'espai visible en el formulari.

  ANNEX II - AUTOBAREMACIÓ.
  1- El camp de TEMPS TREBALLAT és lliure en els tres apartats i la seua suma no ha de superar els 28 punts.
  2- Si la borsa és d'accés lliure, l'apartat de PROVES SELECTIVES no està actiu.
  3- L'apartat "IDIOMES COMUNITARIS" és lliure per a posar la puntuació segons el que s'ha declarat en l'apartat D de la sol·licitud. No es poden superar els 2 punts.
  4- L'apartat "GRAU DE MINUSVALIDESA" està condicionat al fet que s'òmpliga el camp "Grau de minusvalidesa" en l'apartat D "DOCUMENTACIÓ".

  NOTA IMPORTANT PER ALS QUE HAN TRIAT EL TRÀMIT SENSE CERTIFICAT/SIGNATURA ELECTRÒNICA:
  En primer lloc, cal gravar la sol·licitud; una vegada gravada, s'ha d'imprimir i signar, i, juntament amb la documentació que s'aporte (sempre que no estiga registrada en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública), s'ha de registrar en un registre oficial o punt PROP. SI NO ES FA AQUEST TRÀMIT, LA SOL·LICITUD NO S'ENTENDRÀ PRESENTADA. • Lloc de presentació

  Per Internet es pot presentar de dues maneres:
  1. Tramitar amb certificat/signatura electrònic.

  2. Tramitar sense certificat/signatura electrònica. En aquest cas:

  NOTA IMPORTANT:
  En primer lloc, cal gravar la sol·licitud; una vegada gravada, s'ha d'imprimir i signar, i, juntament amb la documentació que s'aporte (sempre que no estiga registrada en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública), s'ha de registrar en un registre oficial o punt PROP. SI NO ES FA AQUEST TRÀMIT, LA SOL·LICITUD NO S'ENTENDRÀ PRESENTADA.


 • Més documentació

  PREGUNTES FREQÜENTS TRAMITACIÓ BORSES

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/