Etapa ocupació publica

298-B. A2-02 Cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Presentació de sol·licituds - Baremació

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/01/pdf/2017_750.pdf


 • Termini

  Tancat.

  Termini de deu dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació del llistat de persones aprovades. Publicació en la web (17/7/2017): http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/bolsas-empleo-temporal


 • Data de publicació

  17/07/2017


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  - Sol·licitud d'inscripció
  - Full d'autobaremació i la documentació acreditativa de la possessió del requisit de titulació i dels mèrits al·legats, si no constaren inscrits en el Registre de Personal de l'Administració de la Generalitat.

  RECOMANACIONS PER A OMPLIR SOL·LICITUD DE FORMA TELEMÀTICA
  1.- Esta borsa es pot sol·licitar per tràmit telemàtic amb certificat/firma electrònica i sense certificat/firma electrònica.
  2.- Si tria el tràmit telemàtic amb certificat/firma electrònica, la sol·licitud podrà ser registrada en el mateix tràmit una vegada omplida la sol·licitud i el full d'autobaremació (no cal anar a presentar-la a un registre presencial. L'aplicació la registra telemàticament). També podrà annexar per mitjà de fitxers PDF, la documentació que vulga aportar.
  3.- Si tria el tràmit telemàtic sense certificat/firma electrònica, la instància i la documentació han de ser registrats presencialment en un PROP o qualsevol òrgan a què es referix la Llei 39/2015 d'1 d'octubre.

  Qualsevol problema de caràcter informàtic cal dirigir-se al correu electrònic generalitat_en_red@gva.es

  annex I - SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN BORSA
  Apartat A.- DADES CONVOCATÒRIA
  En DENOMINACIÓ BORSA, hi ha un desplegable on ha de triar la borsa a què es presenta, una vegada triada el sistema li omplirà automàticament la resta de dades de la convocatòria.

  Apartat B.- DADES PERSONALS
  1- Tots els camps són obligatoris encara que no porten asterisc. Només el camp de telèfon 2 no és obligatori.
  2- El camp de DNI, s'ompli amb tots els números, més la lletra tot junt, no s'ha separar ni amb espais ni un altre signe de puntuació.
  Exemple:
  08210431X BÉ
  08210431 X MALAMENT

  Apartat C.- PROVÍNCIES SOL·LICITADES
  Cal triar almenys una, condició necessària perquè grave la sol·licitud.

  Apartat D.- DOCUMENTACIÓ
  1- En este apartat cal declarar els mèrits aportats amb la documentació degudament confrontada com la que ja estiga registrada en el registre de personal.
  2- Els mèrits corresponents a Certificat de Valencià, Altres titulacions i Grau de minusvalidesa, han d'omplir-se en este apartat obligatòriament (sí se'n tingueren) perquè segons allò que s'ha omplit, automàticament es puntuaran en el formulari d'autobaremació.
  3- Els mèrits corresponents a Titulació d'idiomes comunitaris determinar l'idioma cursat i els cursos o nivells acreditats o registrats. Este camp és lliure.
  El camp d'observacions és per a si es vol afegir algun document més. La quantitat de caràcters és limitat a l'espai visible en el formulari.

  annex II - AUTOBAREMACIÓ.
  1- El camp de TEMPS TREBALLAT, és lliure en els tres apartats, la suma dels quals no ha de superar els 28 punts.
  2- Si la borsa és d'accés lliure l'apartat de PROVES SELECTIVES no està actiu.
  3- En l'apartat d'IDIOMES COMUNITARIS, és lliure per a posar la puntuació segons el que s'ha declarat en l'apartat D de la sol·licitud. No ha de superar els 2 punts.
  4- L'apartat de GRAU DE MINUSVALIDESA, està condicionat que s'òmpliga el camp de Grau de minusvalidesa en l'Apartat D DOCUMENTACIÓ

  NOTA IMPORTANT PER ALS QUI HAN TRIAT EL TRÀMIT SENSE CERTIFICAT/FIRMA ELECTRÒNICA:
  Primer cal gravar la sol·licitud, una vegada gravada s'imprimirà, firmarà i junt amb la documentació que s'aporte (sempre que no estiga registrada en el registre de personal de la Direcció General de Funció Pública), es registrarà en un registre oficial o punt PROP. SI NO ES REALITZA ESTE TRÀMIT LA SOL·LICITUD NO S'ENTENDRÀ PRESENTADA. • Lloc de presentació

  Per internet es pot presentar per dos formes:
  1.- Tramitar amb certificat/firma electrònic.

  2.- Tramitar sense certificat/firma electrònica. En este cas:

  NOTA IMPORTANT:
  Primer cal gravar la sol·licitud, una vegada gravada s'imprimirà, firmarà i junt amb la documentació que s'aporte (sempre que no estiga registrada en el registre de personal de la Direcció General de Funció Pública), es registrarà en un registre oficial o punt PROP. SI NO ES REALITZA ESTE TRÀMIT LA SOL·LICITUD NO S'ENTENDRÀ PRESENTADA.


 • Més documentació

  PREGUNTES FREQÜENTS TRAMITACIÓ BORSES

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/