Etapa ocupació publica

298-B. A2-02 Cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat.

 • Fase: Borsa en funcionament

 • Etapa: Llista provisional. Termini d'al·legacions

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/298-Cos_A2-02-TecnicsInformatics-LlistaProv-Multibolsa.pdf


 • Data de publicació

  20/09/2017


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  TRÀMIT DE PRESENTACIÓ D' AL·LEGACIONS:
  1) Per certificat digital entrar en la següent URL:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=2&idioma=es&idProcGuc=18930&idCatGuc=PR&login=c

  Podrà annexar la documentació acreditativa que desitje.

  2) Per registre en un centre PROP.
  http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18930

  El formulari està al seu abast en Impresos associats a la URL d'abans. • Informació complementària

  Termini d'al·legacions, deu dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'edicte: 20/09/2017


 • Més documentació

  Edicte publicació llista provisional

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/


  TRÀMIT PER A LA PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONES

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/