Etapa ocupació publica

305-B. A2-14. Cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat.

 • Fase: Borsa en funcionament

 • Etapa: Llista provisional. Termini d'al·legacions

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/305-Cos_A2-14-TecnicsAgricoles-ListProv-Multibolsa.pdf


 • Data de publicació

  09/11/2017


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  TRÀMIT PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS:
  1) Per certificat digital, cal entrar en l'URL següent:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=2&idioma=es&idProcGuc=18930&idCatGuc=PR&login=c
  Hi podreu annexar la documentació acreditativa que vulgueu.

  2) Per registre, en un centre PROP
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18930

  El formulari està a la vostra disposició en impresos associats de l'URL anterior. • Informació complementària

  Termini d'al·legacions: deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'edicte: 9/11/2017


 • Més documentació

  DILIGÈNCIA QUE PUBLICA LA LLISTA PROVISIONAL

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/


  TRÀMIT DE PRESENTACIÓ D' AL·LEGACIONS:

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/