Etapa ocupació publica

Cos superior de gestió de tributs A2-30, convocatòria 2/16

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Correcció d'errors [nou termini])

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/25/pdf/2017_8290.pdf


 • Termini

  Tancat.

  Es prorroga el termini de presentació d'instàncies en 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta correcció d'errors en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (núm. 8134, de 25/09/2017).


 • Data de publicació

  25/09/2017


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8134