Etapa ocupació publica

Cos superior de gestió de tributs A2-30, convocatòria 2/16

  • Fase: Oposició

  • Etapa: (Llista d'aprovats [fase d'oposició]. Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs)