Etapa ocupació publica

Cos superior de gestió de tributs A2-30, convocatòria 2/16

 • Fase: Adjudicació i nomenament

 • Etapa: Acte elecció de destinació

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/09/23/pdf/2019_8892.pdf


 • Data de publicació

  23/09/2019


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8640


 • Documentació / Informació

  Convocar les persones indicades en l'annex per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 27 de setembre de 2019, a les 09.00 hores, a la sala 5 de l'edifici B, de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, carrer de la Democràcia, 77, CA 90, València (46018).