Etapa ocupació publica

Metge/metgessa de família EAP (OPO 2014-15-16)

  • Fase: Oposició

  • Etapa: Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva.