Etapa ocupació publica

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Urologia d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  • Fase: Concurs

  • Etapa: (Nomenament de la comissió de valoració)