Etapa ocupació publica

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Urologia d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 • Fase: Concurs

 • Etapa: Llista provisional. Termini d'al·legacions

 • Direcció web

  http://dogv.gva.es/datos/2018/07/04/pdf/2018_6528.pdf


 • Termini

  Tancat.

  Termini d'al·legacions, 15 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de la resolució provisional: 05/07/2018. TANCAT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.


 • Data de publicació

  04/07/2018


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-núm. 8331


 • Recursos

  Admiteix recurs d'alçada.